Prețul apei – pe ordine de zi a ședinței CLM Medgidia

Astăzi, la Medgidia va avea loc, de la ora 17.00,  ședința ordinară a Consiliului Local Municipal.  Pe ordinea de zi se află șapte proiecte de hotărâre. Toate inițate de primarul Valentin Vrabie.

1. Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Agentia Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Constanța a birourilor în suprafață utilă totală de 49,22 mp situate în imobilul din Medgidia str.Republicii nr.60B

Iniţiator – Primar, Valentin Vrabie

 2. Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Casa de Pensii Constanța a birourilor în suprafață utilă de 84,68 mp situate în imobilul din Medgidia str. Republicii nr.60B

Iniţiator – Primar, Valentin Vrabie

 3. Proiectul de hotărâre privind completarea obiectului de activitate al Clubului Sportiv Municipal Medgidia

Iniţiator – Primar, Valentin Vrabie                                                                                                                                          

4. Proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL nr.19/23.02.2017

Iniţiator – Primar, Valentin Vrabie

5. Proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL nr.74/26.06.2013

Iniţiator – Primar, Valentin Vrabie

6. Proiectul de hotărâre privind repartizarea unei unităţi locative situată în str.Rahovei, nr.55, bloc GIC, camera 19 în administrarea D.G.D.P.P.                                                 

Iniţiator – Primar, Valentin Vrabie

7. Proiect de hotârâre privind iniţierea procedurii de vânzare, în condiţiile art.364 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative, a imobilului teren proprietate privată a municipiului Medgidia având număr cadastral 108100, Carte funciară nr.108100 precum și extras de carte funciară nr.19728/13.06.2019 emise de OCPI-BCPI Medgidia               

Iniţiator – Primar, Valentin Vrabie

Proiectele care suscită cel mai mare interes sunt 4 și 5, ambele vizând strategia de tarifare a SC RAJA SA . Primul pentru perioada  2021-2029, iar cel de al doilea perioada  2014-2020. Dacă cele două proiecte trec de votul consilierilor, SC  RAJA AS va fi obligată să aplice, în Medgidia,  tarifele din 2013. Primarul Valentin Vrabie le  cere aleșilor să voteze încetarea aplicabilității hotărârilor din 2013 și 2017, să voteze pentru cetățeni  astfel încât să scadă prețul apei , cel care îi nemulțumește pe locuitorii municipiului.

Valentin Vrabie este, însă, optimist și speră că cele două  proiecte de hotărâri vor trece, consilierii locali având, astăzi,  șansa să dovedească faptul că  că sunt de partea cetățenilor municipiului Medgidia.

Măriuca ANDRONE

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )