Consiliului Local Municipal Medgidia convocat în ședință ordinară

Joi, 18 aprilie 2019, de la ora 17.00 , este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Medgidia

Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele proiecte :

1. Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Medgidia, pentru anul 2019

Initiator: Primar, Valentin Vrabie

2. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2019

Initiator: Primar, Valentin Vrabie

3. Aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv „Medgidia”, pentru anul 2019

Initiator: Primar, Valentin Vrabie

4. Aprobare P.U.Z. Fabrica de amidon, instalații aferente, clădiri de birouri administrative și împrejmuire

Initiator: Primar, Valentin Vrabie

5. Aprobarea documentației aferente serviciului de capturare, transport, adăpostire și alte operațiuni sanitar veterinare pentru câinii fără stăpân de pe raza municipiului Medgidia

Initiator: Primar, Valentin Vrabie

6. Aprobarea acordului de parteneriat între UAT Medgidia și CRH Ciment (Romania) S.A.

Initiator: Primar, Valentin Vrabie

7. Acordul Consiliului Local al Municipiului Medgidia pentru susținerea proiectului „Sprijin pentru funcționarea GAL Urban Medgidia pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate din Municipiul Medgidia”

Initiator: Primar, Valentin Vrabie

8. Numirea unui membru în Consiliul Director al Clubului Sportiv „Medgidia”

Initiator: Primar, Valentin Vrabie

9. Reglementarea situației juridice a imobilului teren în suprafață de 1698,91 mp situat în Medgidia, str.Silozului, nr.103B, județ Constanta

Initiator: Primar, Valentin Vrabie

10. Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil teren în suprafață de 6128 mp având număr cadastral 108794, situat în intravilanul Municipiului Medgidia, județ Constanța

Initiator: Primar, Valentin Vrabie

11. Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil teren intravilan în suprafață de 4708 mp având număr cadastral 108795, situat în Municipiului Medgidia, județ Constanța;

Initiator: Primar, Valentin Vrabie

12. Numirea administratorului special al debitoarei S.C.Apollo Ecoterm SRL și stabilirea remunerației acestuia

Initiator: Viceprimar, Luminita Vladescu

13. Aprobarea delegării gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat referitoare la activităţile de amenajare şi întreţinere spaţii verzi, precum şi reabilitare, întreţinere şi reparaţii drumuri din municipiul Medgidia, județ Constanta către S.C.APOLLO ECOTERM S.R.L.

Initiator: Viceprimar, Luminita Vladescu

14. Stabilirea taxelor și impozitelor locale, pentru anul 2020

Initiator: Consilier Local, Marian Butnaru

15. Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia

Initiator: Primar, Valentin Vrabie

16. Acordarea unor stimulente lunare pentru salariații din cadrul Spitalului Municipal Medgidia pentru anul 2019

Initiator: Primar, Valentin Vrabie

II Diverse

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )