Consilierii locali din Medgidia au fost convocați în ședință ordinară

Consiliului Local al Municipiului Medgidia este convocat pentru data de 28.01.2021, ora 16.30, în ședință ordinară. Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare cuprinde 11 puncte. Acestea sunt:

”I. Proiecte de hotărâri:

1. Proiectul de hotărâre nr. 4 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de funcționare în sumă de 1.037.029,59 lei la data de 31.12.2020

 inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia A

2. Proiectul de hotărâre nr. 5 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce pot fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2021, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

 inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia D

3. Proiectul de hotărâre nr. 6 privind organizarea rețelei şcolare a unităților de învățământ de pe raza municipiului Medgidia, județul Constanța, pentru anul şcolar 2021-2022

 inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia D

4. Proiectul de hotărâre nr. 7 privind actualizarea componenței Comisiei Locale de ordine publică, constituită la nivelul municipiului Medgidia, județul Constanța

 inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia C

5. Proiectul de hotărâre nr. 8 privind completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanța”

 inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia C

6. Proiectul de hotărâre nr. 9 privind aprobarea modificării poziției nr. 167 a Anexei nr. 3 la procesul verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin H.C.L. nr. 31/2013

inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia A, B

7. Proiectul de hotărâre nr. 10 privind aprobarea modificării poziției nr. 170 a Anexei nr. 3 la procesul verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin H.C.L. nr. 31/2013 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia A, B

8 Proiectul de hotărâre nr. 11 privind aprobarea modificării poziției nr. 216 a Anexei nr. 3 la procesul verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin H.C.L. nr. 31/2013 

inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia A, B

9. Proiectul de hotărâre nr. 15 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2021 inițiator, Primarul Municipiului Medgidia

10. Proiectul de hotărâre nr. 16 privind contractarea serviciilor juridice de consultanță și împuternicirea primarului să semneze contractul având ca obiect servicii juridice de consultanță

 inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia A, C

11. Proiectul de hotărâre nr. 17 privind contractarea serviciilor juridice de asistență și/sau reprezentare, pentru apărarea intereselor Municipiului Medgidia, ale Primarului Municipiului Medgidia și ale Consiliului Local al Municipiului Medgidia în litigiile existente și viitoare

 inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Comisia A, C

II. Diverse:
Notă de informare nr. 59/25.01.2021 a Liceului Tehnologic “ Dragomir Hurmuzescu” Medgidia”.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )