Consilierii locali convocați în ședință extraordinară

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (4) şi alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanţa, dispune:

Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa  în  şedinţă extraordinară, joi, 22 august 2019, ora 15 00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.

Art. 2 – (1) Proiectul ordinii de zi, cu menţionarea titlurilor proiectelor de hotărâri, a iniţiatorului şi a comisiilor de specialitate ale căror avize au fost solicitate este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

          (2) Proiectul ordinii de zi va fi adus la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media şi prin afişarea pe pagina de internet a Primăriei municipiului Constanţa.

Art. 3 Proiectele de hotărâri au fost transmise în format electronic comisiilor de specialitate pentru obţinerea avizelor în conformitate cu competenţele fiecărei comisii.

Art. 4 Proiectul ordinii de zi se transmite consilierilor locali în format electronic la adresele de poştă electronică comunicate.

Art. 5 Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

 Art. 6 Compartimentul relaţii consiliul local şi administraţia locală, Compartimentul comunicare şi relaţii mass-media şi Direcţia tehnologia informaţiei şi relaţii publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, iar Compartimentul relaţii consiliul local şi administraţia locală va comunica dispoziţia, spre ştiinţă, Instituţiei prefectului judeţului Constanţa.

Pe ordinea de zi  a ședinței se află un singur punct.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării rețelei de transport a energiei termice de la Electrocentrale Constanța S.A. (în insolvență);

iniţiator: primar Decebal Făgădău

–           avize Comisiile de spaecialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5. lsdun

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )