ANAF-ura mă-sii de Antifraudă! Biserica nu are risc fiscal semnificativ …

Contribuabilii vor fi împărțiți pe clase de risc fiscal, în acest an, de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în urma unor modificări la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 25/2018. Astfel, aceștia vor fi clasificați pe trei categorii, respectiv A, B și C, iar cei din prima categorie vor avea anumite facilități. Există un sector de activitate în România care ar putea avea cel mai bun rating. Este vorba despre activitatea unităților de cult religios.

Contribuabilii se încadrează în 3 clase principale de risc, după cum urmează: a) contribuabili cu risc fiscal mic; b) contribuabili cu risc fiscal mediu; c) contribuabili cu risc fiscal ridicat.

 Criteriile generale în funcţie de care se stabileşte clasa/subclasa de risc fiscal sunt următoarele: a) criterii cu privire la înregistrarea fiscală ; b) criterii cu privire la depunerea declarațiilor fiscale; c) criterii cu privire la nivelul de declarare ; d) criterii cu privire la realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat şi către alţi creditori.

 Venituri neimpozabile și fără case de marcat  

Reprezentanții ANAF au declarat, pentru HotNews.ro, că la nivelul Direcției Generale Antifraudă Fiscală nu a fost evaluat un risc fiscal semnificativ cu privire la activităţile specifice desfăşurate de unităţile de cult religios, care să conducă la o abordare concentrată a acestui domeniu.  În acest context, în perioada 2017-2018 nu au fost efectuate acțiuni de control la unităţi de cult religios care să aibă la bază analize de risc fiscal. Motivele care stau în spatele acestei decizii o reprezintă, potrivit ANAF, faptul că veniturile obținute de cultele religioase beneficiază, în anumite condiții, de scutire de la impunere, aceste entități ,

Introducerea acestor reguli speciale de impozitare pentru cultele religioase, care stabilesc faptul că anumite categorii de venituri realizate din activităţi specifice acestora, desfăşurate potrivit legii, sunt venituri neimpozabile la calculul rezultatului fiscal, au avut în vedere statutul de persoană juridică de utilitate publică pe care Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îl recunoaşte cultelor religioase, astfel că, în mod permanent, cultele religioase desfăşoară activităţi specifice care nu urmăresc realizarea de profit în interes privat, ci vizează un interes public general sau interesul unor colectivităţi. 

Din punct de vedere al TVA, sunt aplicabile prevederile pct. 4 din normele metodologice date în aplicarea art. 269 alin. (2) din Codul fiscal, care prevăd că nu sunt considerate activități economice „livrarea de către organismele de cult religios a următoarelor obiecte: vase liturgice, icoane metalice sau litografiate, cruci, crucifixe, cruciulițe și medalioane cu imagini religioase specifice cultului, obiecte de colportaj religios, calendare religioase, produse necesare exercitării activității de cult religios, precum tămâia, lumânările, cu excepția celor decorative și a celor pentru nunți și botezuri”.Ca urmare, operaţiunile menţionate mai sus nu sunt impozabile din punct de vedere al TVA, neîndeplinind în mod cumulativ condiţiile de la art. 268 alin. (1) din Codul fiscal.

 Din perspectiva incidenţei legislaţiei aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor art. 2 lit. g) şi respectiv ale art. 21 din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încasările din vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult sunt exceptate de la obligativitatea utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, inclusiv de la obligativitatea emiterii de chitanţe.

 Având în vedere cele de mai sus, la nivelul DGAF nu a fost evaluat un risc fiscal semnificativ cu privire la activităţile specifice desfăşurate de unităţile de cult religios, care să conducă la o abordare concentrată a acestui domeniu. În acest context, în perioada 2017-2018, nu au fost efectuate acțiuni de control la unităţi de cult religios care să aibă la bază analize de risc fiscal.

 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )